Grypa – co to takiego. Rodzaje wirusów grypy

Grypa to ostra choroba zakaźna układu oddechowego. Wywołuje ją wirus grypy. Przenoszona jest pomiędzy ludźmi drogą kropelkową (np. podczas kichania). Najwięcej przypadków choroby odnotowuje się podczas sezonowych epidemii. Ostre objawy grypy uniemożliwiają realizację obowiązków osobom aktywnym zawodowo, a w szkołach i przedszkolach zauważa się dużą absencję dzieci i młodzieży.

Przebieg grypy jest zazwyczaj ostry, powoduje obłożną chorobę, uniemożliwiającą wykonywanie swoich zadań. W przebiegu choroby może dojść do powikłań, a u osób obciążonych innymi chorobami odnotowuje się nawet przypadki śmiertelne. Wirus grypy przeważnie nie jest śmiertelny, jednak ignorowanie objawów, niedoleczenie, lub powikłania choroby mogą mieć skutki śmiertelne.

Grypa sezonowa to typy wirusów atakujące ludzi zamieszkujących obszary klimatu umiarkowanego od późnej jesieni do wczesnej wiosny. Zwykle nie są to daty stałe, a na ich zmienność (tj. początek, koniec, czas trwania, liczba zachorowań) wpływ ma tzw. „czynnika ludzkiego” (medialność, sposób przygotowania do walki z wirusem), oraz mutacje samego wirusa.

Wyróżnia się trzy rodzaje wirusów grypy – A, B i C. Wirusy A i B powodują ciężkie zachorowania o rozmiarach epidemii, z kolei wirus C odpowiedzialny jest za zachorowania o lżejszym przebiegu. Wirus A występuje u ludzi i zwierząt. Wirus B występuje wyłącznie u ludzi, a wirus C – u ludzi i świń.